MỘT PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN CỘNG TÁC KẾT HỢP VỚI HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRONG MẠNG XÃ HỘI

Đỗ Thị Liên, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Thế Bính, Nguyễn Duy PhươngDOI: 10.15625/vap.2017.00073

Abstract


Sự ra đời của mạng xã hội được xem là sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với cộng đồng người dùng Internet hiện nay. Nhiều mạng xã hội trực tuyến như Facebook, Twitter, LinkedIn đã trở nên phổ biến làm thay đổi phương thức trao đổi thông tin truyền thống. Truyền thông giữa các thực thể trong mạng xã hội tạo nên một nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng là cơ hội tốt trong phân tích, khai phá và phát triển ứng dụng. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp tư vấn cộng tác kết hợp với hành vi người dùng trong mạng xã hội. Phương pháp được tiến hành bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu của xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong ước lượng quan điểm người dùng đối với sản phẩm thông qua các hành vi rate, post, like, comment, friend trong mạng xã hội. Dựa vào mô hình dữ liệu được xây dựng từ kết quả phân tích các câu quan điểm, chúng tôi đề xuất phươn pháp tư vấn dựa vào người dùng và sản phẩm cho các hệ tư vấn xã hội. Kết quả thử nghiệm trên bộ dữ liệu thu thập được trên Facebook cho thấy, phương pháp đề xuất cho lại sai số dự đoán nhỏ hơn rất nhiều so với các phương pháp tiếp cận dựa vào mô hình tin cậy.

Keywords


Tư vấn cộng tác, tư vấn theo nội dung, hệ tư vấn lai, hệ tư vấn xã hộiCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn