NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐO ĐỘ TƯƠNG TỰ NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN MẠNG TỪ

Bùi Văn Tân, Nguyễn Phương Thái, Nguyễn Minh ThuậnDOI: 10.15625/vap.2017.00077

Abstract


Đo lường độ tương tự ngữ nghĩa giữa các từ là một bài toán nghiên cứu cốt lõi và có nhiều ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hiện nay, kết quả của các kỹ thuật word similarity theo hướng tiếp cận Mạng từ được đánh giá trên bộ dữ liệu chuẩn là khá thấp. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số kỹ thuật đo độ tương tự của từ theo tiếp cận Mạng từ, qua đó đề xuất một lược đồ làm tăng hiệu quả của các kỹ thuật này dựa trên việc biểu diễn các mối quan hệ của từ bằng cấu trúc đồ thị. Cuối cùng, chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm và đánh giá hiệu quả của lược đồ cải tiến.

Keywords


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, độ tương tự ngữ nghĩa, Mạng từ, đồ thị.Copyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn