NHẬN DẠNG VÀ PHÂN LỚP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN VÙNG

Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Xuân QuỳnhDOI: 10.15625/vap.2017.00085

Abstract


Cùng với sự phát triển của công nghệ Thông tin và Viễn thông, đặc tính di động đã và đang trở thành tính năng cơ bản của các mạng thông tin hiện tại và tương lai. Ngày càng có nhiều hình thức truyền thông mới ra đời như Mạng xã hội, Điện toán đám mây di động, IoT,… làm đa dạng các loại hình dịch vụ, tăng độ phức tạp và phạm vi hoạt động của mạng,… Do vậy, các kỹ thuật quản lý di động hiện tại đang gặp nhiều vấn đề trong việc xử lý yêu cầu chuyển vùng, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ và di chuyển của người dùng với QoS đảm bảo. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng phương án lựa chọn hệ thống chuyển vùng tối ưu, vừa nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên mạng, tải hệ thống không tăng và vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết. Bài báo đề xuất việc ứng dụng logic mờ để phân lớp và nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng tới yêu cầu chuyển vùng, làm cơ sở ra quyết định lựa chọn hệ thống phù hợp nhất.

Keywords


Phân lớp, Logic mờ, Chuyển vùng, Nhận dạngCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn