PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐỘ ĐO LIÊN KẾT ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN LIÊN KẾT TRONG MẠNG ĐỒNG TÁC GIẢ

Phạm Minh Chuẩn, Trịnh Khắc Linh, Trần Đình Khang, Lê Hoàng SơnDOI: 10.15625/vap.2017.00090

Abstract


Trong nghiên cứu khoa học, việc công bố ra các bài báo thường có sự tham gia và đóng góp một nhóm tác giả. Cũng như trong các mạng xã hội nói chung, sự liên kết đồng tác giả phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự quen biết, phối hợp, đồng tác giả trong quá khứ, hoặc lĩnh vực chuyên môn … Bài báo hướng tới phân tích một số độ đo liên kết để xem xét sự ảnh hưởng của các độ đo đó trong dự báo về khả năng đồng tác giả của các ứng viên.

Keywords


mạng đồng tác giả, độ đo liên kết, dự báo liên kết, phân lớpCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn