PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM ĐÁNH DẤU PITCH VÀ HỒI QUY PHI TUYẾN ĐỂ TỔNG HỢP THANH ĐIỆU CỦA ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT RỜI RẠC

Tạ Yên Thái, Nguyễn Văn Hùng, Ngô Hoàng Huy, Phạm Kim ThưDOI: 10.15625/vap.2017.00092

Abstract


Trong vấn đề nghiên cứu về tổng hợp tiếng Việt, tổng hợp thanh điệu đóng một vai trò quan trọng và thể hiện tính đặc thù của tiếng Việt. Các thuật toán tổng hợp thanh điệu tiếng Việt thường sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để cách điệu hóa tuyến tính đường F0 của các thanh điệu tiếng Việt phát âm rời rạc hoặc liên tục trong ngữ lưu. Tiếp cận theo hướng này là rất khó để cách điệu hóa tuyến tính đường F0 của một số thanh điệu tiếng Việt như thanh nặng và thanh ngã.
Bên cạnh đó việc ước lượng hiệu quả các điểm đánh dấu pitch (PM) của một phát âm là bước quan trọng đầu tiên để tổng hợp thanh điệu cho tới nay vẫn là một vấn đề mở. Bài báo này trình bày một phương pháp ước lượng các PM của sóng tiếng nói và phương pháp xây dựng một phép hồi quy phi tuyến để tổng hợp các thanh điệu dựa trên mô hình Xu đã được sử dụng rộng rãi cho tiếng Trung Quốc phổ thông –Mandarin. Thực nghiệm đã chứng tỏ tính hiệu quả của thuật toán đề xuất cho vấn đề xác định các điểm đánh dấu pitch của tín hiệu tiếng nói đầu vào dùng cho tổng hợp thanh điệu tiếng Việt phát âm rời rạc. Các điểm đánh dấu pitch được ước lượng với độ chính xác cao. Các thanh điệu tổng hợp nghe rõ ràng cả với thanh nặng và thanh ngã, giữ được đường nét đặc trưng thanh điệu tương ứng.

Keywords


Hữu thanh/vô thanh, Cách điệu đường F0, mô hình Xu, Điểm đánh dấu pitch, Tổng hợp thanh điệuCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn