PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA XÁC THỰC AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ TRONG MẠNG ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Đào TrườngDOI: 10.15625/vap.2017.00093

Abstract


Mạng điều hành giám sát công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở hạ tầng quan trọng của các quốc gia. Sự ngưng hoạt động của mạng này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với quốc gia đó. Do các giao thức được sử dụng trong mạng truyền thông của hệ thống này thường không có những giải pháp tốt về vấn đề an toàn. Bài báo đề xuất một giải pháp mã hóa xác thực an toàn với nhiều mức độ khác nhau nhằm đảm bảo truyền thông an toàn và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống. Giải pháp đề xuất sử dụng thuật toán mã hóa/giải mã AES (Advanced Encryption Standard) kết hợp với những tham số bí mật mà hai bên cùng thỏa thuận để tạo ra hàng rào bảo vệ nhiều mức. Với giải pháp đề xuất, có khả năng chống lại những tấn công trong mạng điều hành giám sát công nghiệp như tấn công DoS, tấn công giả mạo. Thời gian đáp ứng của giải pháp đề xuất tốt hơn rất nhiều so với giải pháp hiện có.

Keywords


AES (Advanced Encryption Standard), SSL (Secure Socket Layer), TLS (Transport Layer Security)Copyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn