KỸ THUẬT MÁY HỌC TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THAM SỐ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ Ô TÔ

Nguyễn Hoàng Luân, Nguyễn Quang Tấn, Vũ Đức LungDOI: 10.15625/vap.2017.00041

Abstract


Tình trạng ô nhiễm trên thế giới ngày càng tăng cao, đặc biệt là khí thải của ô tô ngày càng nhiều. Các chất xúc tác được thiết kế để tối ưu hóa tỷ lệ nhiên liệu và không khí nhưng tỷ lệ nhiên liệu không khí lại rất nhạy với chế độ hoạt động của động cơ. Bài báo này trình bày một giải pháp dựa trên kỹ thuật máy học để điều khiển tham số đầu vào của tỷ lệ nhiên liệu và không khí trong động cơ phun xăng điện tử để giảm các khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường. Các mô hình động cơ và bộ điều khiển nơron dựa trên mạng nơron nhằm giảm thiểu khí thải sinh ra trong động cơ phun nhiên liệu được thiết kế và thử nghiệm. Cuối cùng bài báo đưa ra bộ điều khiển nơron có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất, hạn chế các hành động điều khiển cần thiết.

Keywords


Điều khiển tỉ lệ xăng-không khí, kỹ thuật máy học, tham số động cơ ô tô, ô nhiễm, mô hình tối ưuCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn